Privacybeleid 2019

Privacybeleid 2019

We gebruiken tijdelijk plaatsvervangende inhoud van de webpagina’s van een andere regio.

 

PRIVACYBELEID
DEFINICIES
Estas definiciones leudarán a comprender esta política.Cuando decimos “nosotros”, “nuestro”, “[ConcreteDirect]” y “[Kubik]” nos referimos a Aggregate Industries Management, Inc., una corporación registrada en Delaware. Proporcionamos una forma para que los clientes de concreto gestionen sus pedidos y realicen un seguimiento de sus entregas (los “Servicios”).

Cuando decimos “Miembro”, nos referimos a la persona o entidad que ha adquirido una suscripción profesional de nosotros para usar el Sitio Web y/o la App, que está registrada con nosotros para usar los Servicios.

Cuando decimos “usted”, nos referimos a un Usuario que visita o que es un usuario de nuestro Sitio Web y/o de la App, o a un empleado, representante o contratista, consultor de un Miembro que está utilizando los Servicios en nombre de un Miembro para suministrar los productos y/o servicios del Miembro a un Usuario.

Een “Usuario” is een persoon die klant of mogelijke klant is van een Lid door middel van onze diensten of een persoon waarmee een Lid kan kiezen om in contact te komen op een bepaald moment in de toekomst door middel van het gebruik van onze diensten.

“Información personal” verwijst naar elke informatie die u identificeert of kan worden gebruikt om u of uw werknemer, vertegenwoordiger of contactpersoon van een Lidstaat te identificeren, direct of indirect, met inbegrip van, onder andere, naam en adres, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, beroep of andere demografische informatie.

Nosotros y/o nuestros Miembros recopilamos datos personales sobre usted cuando visita www.kubikapp.com (el “Sitio Web”) y/o cuando accede a la aplicación [-] para teléfonos que utilizan los sistemas operativos Android/iOS (la “App”) de acuerdo con los Términos y Condiciones publicados en la App, el Sitio Web y esta Política de Privacidad. Esta Política de Privacidad (la “Política”) beschrijft hoe we deze gegevens verwerken en welke maatregelen we nemen om ze te beschermen.

Somos propietarios de los derechos de uso del Sitio Web, la App y el contenido, y todas las comunicaciones realizadas a través de la app son de nuestra exclusiva propiedad.

We begrijpen dat u zich zorgen maakt over uw eigen persoonlijke belangen, en we nemen dit serieus. Esta Política de Privacidad beschrijft ons beleid en onze praktijken met betrekking tot de verwerking en het gebruik van onze persoonlijke gegevens, en legt onze rechten op privacy vast. Het is mogelijk dat wij dit privacybeleid ooit zullen actualiseren wanneer wij nieuwe praktijken op het gebied van persoonsgegevens invoeren of een nieuw privacybeleid vaststellen.

Behoudens wat hierna wordt aangegeven, houdt het bezoeken van de Site Web of het downloaden en gebruiken van de App in dat u akkoord gaat met de overname, het gebruik, de verspreiding en de overdracht van informatie naar buiten toe in overeenstemming met dit beleid en de op de App en de Site Web gepubliceerde voorwaarden, die het gebruik van de App en de Site Web regelen.

A los efectos de esta Política, las nociones capitalizas tendrán el significado de los Términos y Condiciones publicados en la App y en el Sitio Web.
CAMPO DE APLICACIÓN
Esta Política está dirigida a los visitantes del Sitio Web, los visitantes de la App y los usuarios del Sitio Web y de la App.


RECOPIËREN WIJ DE VOLGENDE INFORMATIE
(i) informatie die wij vrijwillig verstrekken

Wanneer u zich registreert en gebruik maakt van de diensten, met ons communiceert via onze klantendienst, een elektronische brief verzendt, publiceert op onze website met opmerkingen en klanten, of op welke manier dan ook met ons communiceert, geeft u ons vrijwillig de informatie die wij herhalen. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, informatie over uw kredietkaart, gegevens over uw wachtrijen/aanspraken, uw creditcardnummer, cuenta de Facebook of Google (afhankelijk van de gekozen optie voor de identificatie in de app), gegevens over geolokalisatie, voorkeuren en details zoals geslacht, woonplaats, woonplaats, aankoopgeschiedenis en andere demografische informatie. Al darnos esta información, usted acepta que esta información sea recopilada, utilizada, divulgada, transferida a Irlanda y almacenada por nosotros.

No vendemos información personal a nadie y solo la compartimos con nuestros Miembros con los que usted desea contratar o ya ha contratado y con terceros que están facilitando la entrega de los servicios de la App y/o Sitio Web. Recopilamos la información que nos proporciona directamente al visitar el Sitio Web o descargar y usar la App.

Uw weigering om de voorafgaande informatie te verstrekken heeft tot gevolg dat wij niet in staat zijn volledige toegang te verlenen tot de website of tot de app of om verzoeken, opmerkingen, vragen of klachten te behandelen die u via de website of de app kunt indienen.
(ii) Informatie die wij automatisch opslaan
Wanneer u de diensten gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over uw bezoek aan de website, uw gebruik van de diensten en uw navigatie op het web. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw ID van de zoeker, uw zoekactiviteiten en andere informatie over uw interactie met de website. Wij kunnen deze informatie opslaan als onderdeel van de registraties, maar ook door het gebruik van cookies en andere volgsystemen. Meer details vindt u in ons cookiebeleid.
(iii) Informatie over het gebruik van onze app
Cuando utiliza la App, podemos recopilar cierta información. Podemos recopilar información sobre el tipo de dispositivo y sistema operativo que utiliza. Het is mogelijk dat u ons vraagt of u automatisch meldingen wilt ontvangen over uw activiteiten. Als u voor deze meldingen hebt gekozen, kunt u deze via uw eigen computer uitschakelen. También podemos solicitar, acceder o realizar un seguimiento de cualquier información basada en la ubicación desde su dispositivo móvil en cualquier momento mientras descargamos o utilizamos nuestra Aplicación o Servicios para que se le entreguen los productos y servicios que adquirió. Wij kunnen informatie opnemen over de frequentie waarmee de applicatie wordt gebruikt en andere rendementsgegevens.
(iv) Información de su uso del Servicio
Wij kunnen informatie ontvangen over hoe en wanneer u de diensten gebruikt, deze opslaan in archieven met betrekking tot uw account en deze koppelen aan andere informatie die wij over u verzamelen. Deze informatie kan bestaan uit, bijvoorbeeld, uw IP-adres, het tijdstip, de datum, de gebruikte navigator en de uitgevoerde acties in de app. Deze informatie helpt ons onze diensten te verbeteren, zowel voor u als voor onze gebruikers.

El Sitio Web y la App recopilan cierta información automáticamente y la almacena en archivos de registro. La información puede incluir direcciones de protocolo de Internet (IP), la región o ubicación general en la que su ordenador o dispositivo está accediendo a Internet, tipo de navegador, sistema operativo y otras información de uso del Sitio Web y/o la App, incluyendo el historial de las páginas que ve. Wij gebruiken deze informatie om ons te helpen bij het ontwerpen van onze website en app om deze beter aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers en klanten. Wij kunnen ook uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren, onze website te beheren, trends te analyseren, bewegingen van bezoekers te registreren en uitgebreide demografische informatie te verzamelen die ons helpt de voorkeuren van bezoekers te identificeren. El Sitio Web y/o la App también utilizan cookies. Lees ons cookiebeleid voor meer details.
GEBRUIK VAN INFORMATIE
La información recopilada sobre usted será utilizada para administrar el Sitio Web y operar la App, incluyendo:
● funcionamiento, mantenimiento, personalización y mejora del Sitio Web y la App;
● seguimiento de las preferencias de los visitantes y usuarios del Sitio Web y App para optimizar las características del Sitio Web y App y mejorar la experiencia de los visitantes del Sitio Web y los usuarios de la App (como se describe en la Sección de Supervisión de preferencias a continuación);
● realizar operaciones internas, incluida la resolución de disfunciones operativas, el desarrollo de funciones de seguridad y la autenticación de usuarios del Sitio Web y de la App;
het oplossen van problemen en meldingen van bezoekers en gebruikers van de website en de app;
● propósitos de marketing y promoción (como se describe en la Sección de Comunicación de propósitos promocionales a continuación).
Zodra de rekening van een gebruiker wordt afgesloten, houden wij een register bij van de gegevens die worden gebruikt voor de registratie op de rekening met het oog op het beheer van de registers en de controle.
HOE EN HOE DELEN WE INFORMATIE MET ANDEREN?

De informatie over uw aankopen en uw gebruik van de website en de app wordt bewaard in samenhang met uw account. De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, worden opgeslagen in een of meer databases die worden beheerd door terceros in Ierland. Estos terceros no utilizan ni tienen acceso a su información personal para ningún propósito que no sea el almacenamiento y recuperación en la nube. Los Miembros con los que usted ha contratado pueden, en ocasiones, contratar a terceros para enviarle información por correo, incluyendo ofertas de productos y/o servicios de nuestros clientes o boletines comerciales.

Behalve in het geval van de leden met wie u een overeenkomst heeft gesloten, geven wij onze persoonlijke gegevens niet door aan derden voor onafhankelijk gebruik, tenzij: (i) usted lo solicita o lo autoriza, (ii) la información se proporciona para cumplir con una divulgación (por ejemplo, controles de auditoría de autoridades, citación u orden judicial), hacer cumplir un acuerdo que nosotros o los Miembros tenemos con usted, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze werknemers of werknemers van de andere leden, (iii) die nodig zijn voor de behandeling van klachten, geschillen met personen die juridisch bevoegd zijn om in hun naam te handelen; (iv) die nodig zijn om het hoofd te bieden aan noodsituaties of toevallige gebeurtenissen, (v) la información se proporciona a nuestros agentes, proveedores de servicios que desempeñan funciones en nuestro nombre.

We kunnen interfaces gebruiken met sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en andere. Si usted elige “me gusta” o compartir información del Sitio Web y/o de la App a través de estos servicios, debe revisar la política de privacidad deese servicio. Als u lid bent van een sociale netwerksite, kunnen de interfaces ervoor zorgen dat de sociale netwerksite uw bezoek aan de site koppelt aan uw persoonlijke gegevens.

COMUNICACIONES CON FINES PROMOCIONALES
In de mate waarin u uw toestemming hebt gegeven, of indien de toepasselijke wetgeving ons deze mogelijkheid biedt, gebruiken wij uw gegevens voor directe marketingdoeleinden om u te informeren over toekomstige acties, voor het verzenden van promotiemateriaal, informatieve brochures en aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten die door ons, onze leden en andere bedrijven van de groep of contractuele bedrijven van onze leden worden aangeboden. Siempre respetaremos sus opciones con respecto a cómo se puede contactar con usted, incluido el no recibir mensajes promocionales si nos notifica a nosotros o a nuestros Miembros con los que ha contratado esta preferencia. Estas prefererencias pueden ser transmitidas en cualquier momento por cualquiera de las alternativas de contacto en la sección de Contacto a continuación.
BEKENDMAKING VAN INFORMATIE
Wij kunnen de informatie die via de website en de app is verzameld, doorgeven aan de volgende bestemmelingen:
Socios que nos pueden ayudar en la gestión del Sitio Web y/o la App;
● nuestros Miembros a los que solicitó información o solicitó una oferta, o con los que ha contratado, otras empresas del grupo al que pertenecemos, o al que pertenecen nuestros Miembros, incluso para posibles iniciativas conjuntas de promoción;
● las autoridades públicas en respuesta a una solicitud de información de estas en la medida en que esta solicitud sea legal o si consideramos que sus acciones no cumplen las condiciones de uso del Sitio Web y/o de la Aplicación o de nuestras políticas o para proteger los derechos, el patrimonio o la seguridad de nosotros u otros;
onze rechten in geschillen of de rechten van onze leden in geschillen te beschermen;
● en relación con o durante las negociaciones para una fusión, una venta de nuestros activos, la consolidación o reestructuración, financiación o adquisición de nuestra empresa o una parte de ella por otro empresa;
usted (p. ej., al ejercer el derecho de acceso).
TRANSFERENCIAS EXTRANJERAS
Podemos transferir parte o la totalidad de la información recopilada sobre usted en el exterior a países de la Unión Europea y/o fuera de la Unión Europea, incluidos países que no han sido reconocidos como proveedores de un nivel adecuado de protección de los datos personales. Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada de su información, independientemente de dónde se transfiera. Op dit moment wordt uw informatie doorgegeven aan de Europese Unie en Suiza om een volledige en geactualiseerde lijst te krijgen van de landen waaraan uw informatie wordt doorgegeven, kunt u contact opnemen met ons op [hello@kubikapp .co].
UW WETTELIJKE RECHTEN
In el contexto del tratamiento de sus datos personales tal como se describe en esta Política, usted tiene derecho a acceder y solicitar cambios en la información recopilada sobre usted, zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens (als u geen commerciële communicatie zonder verzoek wenst te ontvangen), zich te wenden tot de autoriteit die de gegevens beschermt of wanneer dit wettelijk noodzakelijk is, en niet onderworpen te zijn aan een automatische individuele beslissing.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment corrigeren of wijzigen via het onderdeel “Mijn account” van de App (anders dan uw account in de App). Wanneer u besluit uw account van de applicatie te verwijderen, worden ook alle persoonlijke gegevens op uw account verwijderd, behalve wanneer de account van een gebruiker is gedeactiveerd. Mantenemos un registro de los datos utilizados para registrar en la cuenta con fines de mantenimiento de registros y auditoría.
VERANDERINGEN IN HET BELEID
Het is mogelijk dat wij dit beleid per direct wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij onze persoonlijke gegevens beheren, informeren wij u hierover via de website en de app. Als u, na de wijzigingen in het beleid, de website blijft bezoeken of de applicatie blijft gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat u de wijzigingen aanvaardt. Wij raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

De meest recente versie van het beleid wordt weergegeven in de versie die in het onderste gedeelte van dit beleid staat. Alle actualiseringen en wijzigingen zijn onmiddellijk na de bekendmaking van dit bericht van kracht, die wij via elk medium kunnen doorgeven, inclusief, maar niet beperkt tot, het publiceren van een herziene versie van dit beleid of een ander bericht op de website en in de app. Wij raden u aan deze Política regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van de wijzigingen die van invloed kunnen zijn, aangezien het voortzetten van het gebruik van de website en/of de app betekent dat u er voortdurend mee instemt dat deze Política van toepassing blijft.
CONTACTO
Als u vragen heeft over dit beleid, kunt u deze richten aan hello@kubikapp.co.

[30 de marzo de 2018]