Privacybeleid

Privacybeleid

DEFINITIES

Deze definities moeten u helpen dit beleid te begrijpen.

Wanneer we “wij”, “ons”, “onze”, “[ConcreteDirect]” zeggen, bedoelen we Aggregate Industries Management, Inc., een bedrijf geregistreerd in Delaware. Wij bieden concrete klanten een manier om hun bestellingen te beheren en hun leveringen te volgen (de “Diensten”).

Wanneer we “Lid” zeggen, bedoelen we de persoon of entiteit die een professioneel abonnement bij ons heeft aangeschaft om de Website en/of de App te gebruiken, die bij ons geregistreerd is om de Diensten te gebruiken.

Wanneer we “u” zeggen, bedoelen we ofwel een Gebruiker die onze Website en/of App bezoekt of er gebruik van maakt, ofwel de werknemer, gevolmachtigde of vertegenwoordiger, aannemer of consultant van een Lid die de Diensten namens een Lid gebruikt om producten en/of diensten van het Lid aan een Gebruiker te leveren.

Een “Gebruiker” is een persoon die een klant of prospect is van een Lid via onze Diensten of een persoon die een Lid zou kunnen kiezen om op een bepaald moment in de toekomst contact op te nemen via het gebruik van onze Diensten.

“Persoonlijke informatie” betekent alle informatie die u of een werknemer, gevolmachtigde of vertegenwoordiger van een Lid of een Abonnee direct of indirect identificeert of kan worden gebruikt om u te identificeren, inclusief maar niet beperkt tot voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, beroep of andere demografische informatie.

Wij en/of onze Leden verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u www.concretedirect.com (de “Website”) bezoekt en/of wanneer u toegang krijgt tot de applicatie [-] voor telefoons die gebruik maken van de besturingssystemen Android/ iOS (de “App”) in overeenstemming met de Voorwaarden die zijn gepubliceerd in de App, de Website en dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid (het “Beleid”) beschrijft hoe wij deze gegevens verwerken en de stappen die wij nemen om dergelijke gegevens te beschermen.

Wij zijn eigenaar van de gebruiksrechten van de Website, de App en de inhoud, en alle communicatie die via de app wordt gemaakt is ons exclusieve eigendom.

We begrijpen dat u de belangen van uw persoonlijke gegevens belangrijk vindt en dat nemen we serieus. Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en zet uw privacyrechten uiteen. We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken wanneer we nieuwe praktijken voor persoonsgegevens invoeren of een nieuw privacybeleid aannemen.

Behalve zoals hieronder uiteengezet, houdt het bezoeken van de Website of het downloaden en uw gebruik van de App in dat u akkoord gaat met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en overbrengen naar het buitenland van informatie in overeenstemming met dit Beleid en de Algemene Voorwaarden gepubliceerd in de App en op de Website, die van toepassing zijn op het gebruik van de App en de Website.

In het kader van dit Beleid hebben begrippen met een hoofdletter de betekenis van de Voorwaarden die in de App en op de Website zijn gepubliceerd.

TOEPASSINGSDOMEIN

Dit Beleid is gericht tot de bezoekers van de Website, App bezoekers en Website en App Gebruikers.

VERZAMELEN WE DE VOLGENDE INFORMATIE

(i) informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

Wanneer u zich aanmeldt voor de Services en er gebruik van maakt, met ons communiceert via onze klantenservice, ons een e-mail stuurt, een bericht plaatst op onze opmerkingen- en klantensectiepagina of op welke manier dan ook met ons communiceert, geeft u ons vrijwillig informatie die wij verzamelen. Die informatie kan bestaan uit uw naam, fysiek adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, creditcardgegevens, gegevens over klachten/klachten, accountwachtwoord, Facebook-account of Google-account (afhankelijk van de optie die is geselecteerd voor identificatie in de App), geolocatiegegevens, voorkeuren evenals details zoals geslacht, beroep, locatie, aankoopgeschiedenis en andere demografische informatie. Door ons deze informatie te geven, stemt u ermee in dat deze informatie door ons wordt verzameld, gebruikt, bekendgemaakt, overgedragen aan Ierland en opgeslagen.

Wij verkopen persoonlijke informatie aan niemand en delen deze alleen met onze Leden met wie u een contract wilt aangaan of al heeft afgesloten en met derden die de levering van de Website en/of App diensten faciliteren. Wij verzamelen de informatie die u ons rechtstreeks verstrekt wanneer u de Website bezoekt of de App downloadt en gebruikt.

Uw weigering om de bovenstaande informatie te verstrekken zal ertoe leiden dat wij niet in staat zijn om volledige toegang tot de Website te verlenen of om toegang tot de App te verlenen of om verzoeken, opmerkingen, klachten of reclamaties te behandelen die u via de Website en/of de App kunt indienen.

(ii) Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u de Services gebruikt, kunnen we informatie verzamelen over uw bezoek aan de Website, uw gebruik van de Services en uw surfgedrag. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browser-ID, uw browseractiviteiten en andere informatie over uw interactie met de Website. We kunnen deze informatie verzamelen als onderdeel van logbestanden en door het gebruik van cookies of andere trackingtechnologieën. Meer informatie vindt u in onze Cookiesbeleid.

(iii) informatie van het gebruik van onze App

Wanneer u de App gebruikt, kunnen we bepaalde informatie verzamelen. We kunnen informatie verzamelen over het type apparaat en besturingssysteem dat u gebruikt. We kunnen je vragen of je pushmeldingen wilt ontvangen over activiteiten op je account. Als je je hebt aangemeld voor deze meldingen en ze niet langer wilt ontvangen, kun je ze uitschakelen via je besturingssysteem. We kunnen ook op locatie gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat vragen, openen of volgen tijdens het downloaden of gebruiken van onze App of Diensten zodat de producten en diensten die u hebt gekocht aan u worden geleverd. We kunnen informatie verzamelen over hoe vaak u de applicatie gebruikt en andere prestatiegegevens.

(iv) Informatie uit uw gebruik van de Service

We kunnen informatie ontvangen over hoe en wanneer u de Services gebruikt, deze opslaan in logbestanden of andere soorten bestanden die aan uw account zijn gekoppeld, en deze koppelen aan andere informatie die we over u verzamelen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit uw IP-adres, tijd, datum, gebruikte browser en acties die u hebt ondernomen binnen de applicatie. Dit soort informatie helpt ons om onze Services te verbeteren, zowel voor jou als voor al onze gebruikers.

De Website en de App verzamelen automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. De informatie kan internet protocol (IP) adressen bevatten, de regio of algemene locatie waar uw computer of apparaat toegang heeft tot het internet, het type browser, besturingssysteem en andere gebruiksinformatie over het gebruik van de Website en/of de App, inclusief een geschiedenis van de pagina’s die u bekijkt. Wij gebruiken deze informatie om onze Website en/of de App beter af te stemmen op de behoeften van onze gebruikers en klanten. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en om onze website te beheren, trends te analyseren, bezoekersbewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van bezoekersvoorkeuren. De Website en/of de App maken ook gebruik van cookies. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

GEBRUIK VAN INFORMATIE

De informatie die over u wordt verzameld zal worden gebruikt om de Website te beheren en de App te exploiteren, inclusief:

 • het beheren, onderhouden, aanpassen en verbeteren van de Website en de App;
 • het bijhouden van de voorkeuren van Website en App bezoekers en gebruikers om Website en App functies te optimaliseren en de ervaring van Website bezoekers en App gebruikers te verbeteren (zoals beschreven in het Voorkeuren Monitoring gedeelte hieronder);
 • het uitvoeren van interne operaties, waaronder het oplossen van operationele disfuncties, het ontwikkelen van beveiligingsfuncties en het verifiëren van gebruikers van de Website en de App;
 • het oplossen van klachten en meldingen ontvangen van websitebezoekers en gebruikers van de Website en van de App;
 • marketing-/promotiedoeleinden (zoals uiteengezet in het gedeelte over Communicatie voor promotiedoeleinden hieronder).

Zodra de account van een Gebruiker is gedeactiveerd, bewaren wij de gegevens die zijn gebruikt om de account te registreren voor het bijhouden van gegevens en controledoeleinden.

WANNEER EN HOE WE INFORMATIE DELEN MET ANDEREN

Informatie over uw aankopen en uw gebruik van de Website en de App wordt bijgehouden in verband met uw profielaccount. De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden opgeslagen in een of meer databases die worden gehost door derden in Ierland. Deze derde partijen gebruiken uw persoonlijke gegevens niet en hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan het opslaan en ophalen in de cloud.

De Leden waarmee u een contract heeft afgesloten kunnen bij gelegenheid derden inschakelen om u informatie te sturen, waaronder aanbiedingen van producten en/of diensten van onze klanten of commerciële nieuwsbrieven.

Met uitzondering van de Leden met wie u een contract heeft afgesloten, geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden voor hun onafhankelijk gebruik, tenzij: (i) u hierom verzoekt of hiertoe toestemming geeft, (ii) de informatie wordt verstrekt om te voldoen aan een openbaarmaking (bijvoorbeeld controle door autoriteiten, dagvaarding of gerechtelijk bevel), om een overeenkomst af te dwingen die wij of de Leden met u hebben, of om onze rechten, eigendom of veiligheid, of de rechten, eigendom of veiligheid van onze werknemers of de werknemers van de Leden of anderen te beschermen, (iii) noodzakelijk zijn om claims en geschillen aan personen voor te leggen die wettelijk bevoegd zijn om namens u op te treden; (iv) noodzakelijk zijn om noodsituaties of overmacht het hoofd te bieden, (v) de informatie wordt verstrekt aan onze agenten, verkopers of dienstverleners die namens ons functies uitvoeren.

We kunnen interfaces gebruiken met sociale mediasites zoals Facebook, LinkedIn en andere. Als u ervoor kiest om informatie over de Website en/of van de App te “liken” of te delen via deze diensten, dient u het privacybeleid van die dienst te lezen. Als u lid bent van een sociale mediasite, kunnen de interfaces de sociale mediasite toestaan om uw sitebezoek te koppelen aan uw persoonlijke gegevens.

COMMUNICATIE VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of indien de toepasselijke wetgeving ons deze mogelijkheid biedt, zullen wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing om u te informeren over toekomstige acties, om u promotiemateriaal, nieuwsbrieven en aanbiedingen te sturen met betrekking tot producten en diensten die door ons, door onze Leden en andere groepsmaatschappijen of contractuele partners van onze Leden worden geleverd. We zullen altijd uw keuzes respecteren met betrekking tot de manier waarop er contact met u kan worden opgenomen, inclusief het niet ontvangen van promotionele berichten als u ons of onze Leden met wie u een contract heeft gesloten op de hoogte stelt van deze voorkeur. Deze voorkeuren kunnen op elk moment worden doorgegeven via een van de contactalternatieven in het gedeelte Contact hieronder.

BEKENDMAKING VAN INFORMATIE

Wij kunnen de via de Website en/of de App verzamelde informatie bekendmaken aan de volgende ontvangers:

 • partners die ons kunnen helpen bij het beheren van de Website en/of de App;
 • onze Leden bij wie u informatie hebt aangevraagd of een offerte hebt aangevraagd, of met wie u een contract hebt afgesloten, andere bedrijven binnen de groep waartoe wij behoren of waartoe onze Leden behoren, inclusief voor mogelijke gezamenlijke promotie-initiatieven;
 • overheidsinstanties in antwoord op een verzoek om informatie van hen voor zover dit verzoek rechtmatig is of als wij van mening zijn dat uw handelingen niet voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van de Website en/of de App of ons beleid of om de rechten, het patrimonium of de veiligheid van ons of anderen te beschermen;
 • om onze rechten in rechtszaken of de rechten van onze leden in rechtszaken te beschermen;
 • in verband met of tijdens de onderhandelingen voor een fusie, een verkoop van onze activa, de consolidatie of herstructurering, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan door een ander bedrijf;
 • u (bijvoorbeeld bij het uitoefenen van het recht op toegang).

BUITENLANDSE OVERSCHRIJVINGEN

Wij kunnen sommige of alle over u verzamelde gegevens naar het buitenland overbrengen, naar landen binnen de Europese Unie en/of buiten de Europese Unie, met inbegrip van landen die niet zijn erkend als landen die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. We verbinden ons ertoe alle nodige stappen te ondernemen om de juiste bescherming van uw gegevens te verzekeren, ongeacht waar ze naartoe worden overgebracht. Op dat moment worden uw gegevens doorgestuurd naar de Europese Unie en Zwitserland. Voor een volledige en bijgewerkte lijst van landen waaraan uw gegevens worden doorgegeven, kunt u contact met ons opnemen via [hello@concretedirect .com].

UW WETTELIJK RECHT

In het kader van de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Beleid, hebt u het recht om toegang te krijgen tot en wijzigingen te vragen in de informatie die over u is verzameld, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zonder opgaaf van reden als u ook geen ongevraagde commerciële berichten wilt ontvangen), om u te richten tot uw gegevensbeschermingsautoriteit of zoals anderszins wettelijk noodzakelijk is, en om niet te worden onderworpen aan een automatische individuele beslissing.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment corrigeren of wijzigen door naar het gedeelte “Mijn Account” van de App te gaan (in tegenstelling tot uw account in de App). Voor zover u ervoor kiest om uw account van de App te verwijderen, zullen alle persoonlijke gegevens die in uw account zijn opgeslagen ook worden verwijderd, behalve dat wanneer de account van een Gebruiker wordt gedeactiveerd, wij een record bijhouden van de gegevens die zijn gebruikt om de account te registreren voor het bijhouden van records en audit doeleinden.

BELEIDSWIJZIGINGEN

We kunnen dit Beleid periodiek wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, zullen wij u dat laten weten via de Website en de App. Als u na de wijzigingen in het Beleid de Website blijft bezoeken of de App blijft gebruiken, wordt dat beschouwd als uw aanvaarding van de respectieve wijzigingen. We raden u aan om dit beleid regelmatig te lezen om de meest recente informatie over onze privacypraktijken te bekijken.

De meest recente versie van het Beleid wordt weergegeven door de versiedatum onderaan dit Beleid. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op elke manier kunnen geven, inclusief, maar niet beperkt tot, het plaatsen van een herziene versie van dit Beleid of een andere kennisgeving op de Website en in de App. Wij raden u aan dit Beleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van wijzigingen die op u van invloed kunnen zijn, aangezien uw voortgezette gebruik van de Website en/of App betekent dat u ermee instemt aan dit Beleid gebonden te zijn.

CONTACT

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u ons schrijven op hello@concretedirect.com.

[6 oktober 2021]