ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN

De Amerikaanse Electronic Signatures in Global and National Commerce Act van 2000 werd aangenomen om de interstatelijke en buitenlandse handel beter te beveiligen en te reguleren.

 

Volgens de wet heeft een elektronische handtekening juridische waarde als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Algemene intentie

Een handtekening mag geen rechtsgeldigheid, geldigheid of afdwingbaarheid ontzegd worden enkel en alleen omdat ze in elektronische vorm staat. De ondertekenende partijen moeten de intentie hebben om het document te ondertekenen.

 

Consumenteninformatie

De twee partijen moeten toestemming geven om zaken te doen via elektronische transacties. De consument moet bevestigend toestemming geven, wat betekent dat niet kan worden aangenomen dat een consument toestemming heeft gegeven alleen maar omdat hij/zij de optie om toestemming te weigeren niet heeft gekozen, of niet heeft gereageerd op een optie om toestemming te geven.

 

Bewaren van contracten en dossiers

Een bewaard bedrijfsdocument geeft nauwkeurig de inhoud van het originele document weer in een onveranderbaar formaat.Het document moet toegankelijk zijn voor mensen die recht hebben op toegang tot het document.Het moet een vorm hebben die nauwkeurig kan worden gereproduceerd voor latere raadpleging, hetzij door overdracht, afdrukken of anderszins.Het moet worden bewaard gedurende de wettelijk vereiste periode.

[21 maart 2019]